Regulamin udzielania zamówień :

 

Pobierz regulamin - kliknij tutaj

Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.:

• ze strony producenta - firmy Adobe :

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

• z innych stron oferujących darmowe oprogramowanie – w wyszukiwarce
wpisać: Adobe Acrobat Reader

• program ten dość często jest również umieszczany na płytach CD-ROM
dołączanych do czasopism komputerowych
Po pobraniu ww. programu należy go zainstalować.

 

Aktualne informacje o przetargach / wynikach przetargów :

 

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

Andrychów 3.08.2015 r.

W dniu 3.08.2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przesłał do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych treść ogłoszenia o zamówieniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w ostatnich 24 miesiącach na realizację projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów.

Pobierz ogłoszenie wersja do wydruku – kliknij tutaj (ogloszenie_115325-2015.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20.08.2015r.

 

 

Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzyki

 

Andrychów 04. września 2014

W dniu 04.09.2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przesłał do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych treść ogłoszenia o zamówieniu Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzyki w Gminie Andrychów dofinansowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013

Kliknij pobierz:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 01_10_2014r.

 

 

Przetargi realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt

Aby zapoznać się z przetargami realizowanymi przez Jednostkę Realizującą Projekt - prosimy kliknąć w menu: Jednostka Realizująca Projekt / Ogłoszenia i przetargi