Adres do korespondencji :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Andrychowie

34-120 Andrychów , ulica Stefana Batorego 68

E-mail : zwik@andrychow.pl

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes
Nr KRS 0000238820,  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON 120079170, 
NIP 551-000-74-00, 
Kapitał Zakładowy : wartość 49.472.500,00 zł.   ilość udziałow : 98 945

 

Telefony :

Centrala

33  875  26  55
33  875  23  08

33  875  26  40
fax wew. 520

Prezes Zarządu : Jan Mrzygłód
jmrzyglod@zwik.andrychow.pl
wew. 523
   

Główna Księgowa : Joanna Duda-Baraniec
jduda@zwik.andrychow.pl

wew. 531

   
Inspektor Ochrony Danych : Wojciech Truchan    iod@zwik.andrychow.pl

tel. 883993965

   
Biuro Obsługi Klienta

wew. 527, wew. 528
bok@zwik.andrychow.pl

   
Księgowość

wew. 526
finanse@zwik.andrychow.pl

   
Dział Organizacyjny wew. 532
Bezpośredni : 33 8704830
etrojan@zwik.andrychow.pl
   
Dział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wod. Kan. wodociagi@zwik.andrychow.pl
Kierownik Działu Produkcji Wody i Ekspl.S.Wod.Kan wew. 533
mwojewodzic@zwik.andrychow.pl
Mistrzowie wew. 546, wew. 547
Komórka Warsztat Mechaniczny i Elektryczny wew. 541
Komórka Warsztat Transportu wew. 538
Magazyn wew. 526
   
Dział Laboratorium  
Kierownik Laboratorium

wew. 535
uniziolek@zwik.andrychow.pl

Pracownia Badania Wody wew. 548
Pracownia Badania Scieków wew. 549
   
Dział Oczyszczalnia Ścieków

Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków

wew. 530
bknapek@zwik.andrychow.pl

Mistrz Oczyszczalni Ścieków wew. 542
wmikolajek@zwik.andrychow.pl
   
Inwestycje i Planowanie jkocur@zwik.andrychow.pl
   
Zamówienia publiczne mwojewodzic@zwik.andrychow.pl