Adres do korespondencji :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Andrychowie

34-120 Andrychów , ulica Stefana Batorego 68

E-mail : zwik@andrychow.pl

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes
Nr KRS 0000238820,  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy KRS

REGON 120079170, 
NIP 551-000-74-00, 
Kapitał Zakładowy : wartość 49.472.500,00 zł.   ilość udziałow : 98 945

 

Telefony :

Centrala 33 875 26 55
33 875 23 08
33 875 26 40
Prezes Zarządu : Jan Mrzygłód
jmrzyglod@zwik.andrychow.pl
33 875-26-40 w. 25

Główna Księgowa : Joanna Duda-Baraniec

jduda@zwik.andrychow.pl

finanse@zwik.andrychow.pl

33 875-26-40 w. 31
   
Kierownik Działu Produkcji wody i eksploatacji sieci,
zamówienia publiczne
mwojewodzic@zwik.andrychow.pl
Inwestycje i Planowanie jkocur@zwik.andrychow.pl
   
Dział Organizacyjny wew.32
Bezpośredni : 33 8704830
Kierownik Działu Organizacji, BHP blachendro@zwik.andrychow.pl
   
Dział Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wod.Kan. wodociagi@zwik.andrychow.pl
Kierownik wew. 33
Mistrzowie wew. 46

Komórka transportu

Komórka warsztat mech.elekt

Magazyn

wew. 47

wew. 41

wew. 29

   
Dział Laboratorium wew. 35
Kierownik Laboratorium uniziolek@zwik.andrychow.pl
 
Dział Oczyszczalnia Ścieków

Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków, Warsztatu

wew. 30
bknapek@zwik.andrychow.pl
wmikolajek@zwik.andrychow.pl

komórka oczyszczalnia ścieków Mistrz wew. 42
   
   
Dział Zbytu

wew. 27, wew. 29
akubien@zwik.andrychow.pl